KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Syndrom vyhoření u sester na neurochirurgických odděleních

Burnout syndrome in nurses on neurosurgical wards

Pavla Prokelová, Darja Jarošová
Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, Ústav ošetřovatelství a porodní asistence

Korespondenční autor: Pavla Prokelová (pavlaprokel@gmail.com)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 25. 9. 2012
Accepted: 2. 1. 2013
Published online: 18. 6. 2013

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: