KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Jak hodnotí pracovníci úřadů práce svou pracovní zátěž

How does the staff of labour offices evaluate their workload?

Karel Paulík
Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, katedra psychologie

Korespondenční autor: Karel Paulík (paulik@osu.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 6. 9. 2012
Accepted: 14. 2. 2013
Published online: 18. 6. 2013

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: