KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Náboženská víra jako preferovaná vlastnost dětí z hlediska generačního předávání

Religious belief as preferred quality of children from the view of generation hand down

Olga Dvořáčková1, Alena Kajanová2, Tomáš Mrhálek3
1Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra laboratorních metod a informačních systémů, 2katedra sociální práce 3Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta a Fakulta sociálních studií

Korespondenční autor: Olga Dvořáčková (jedla@zsf.jcu.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 30. 5. 2012
Accepted: 5. 2. 2013
Published online: 18. 6. 2013

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: