KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Potřeby organizací ve zdravotně sociální oblasti při získávání dobrovolníků na území Teplicka

The needs of social and health organizations for recruiting volunteers in Teplice region

Barbora Vernerová1, Alena Sitárová2
1Domov seniorů Rezidence Tereza Dubí, obecně prospěšná společnost 2Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra sociální práce

Korespondenční autor: Barbora Vernerová (capar@atlas.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 9. 9. 2012
Accepted: 24. 1. 2013
Published online: 18. 6. 2013

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: