KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Editorial

Daniel Prouza
Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta

Tisková verze:
Full version

Published online: 27. 9. 2013