KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Manažerské strategie vedoucích sester

Managing strategies of sisters

Eva Marková1, Sylva Bártlová2
1Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 2Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství a porodní asistence

Korespondenční autor: Eva Marková (eva.markova@lf1.cuni.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 25. 1. 2013
Accepted: 12. 4. 2013
Published online: 27. 9. 2013

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: