KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Spokojenost pacientů s ošetřovatelskou péčí na chirurgických odděleních nemocnic Kraje Vysočina

Patient satisfaction with nursing care in surgical departments in hospitals of the Region Vysočina

Lenka Drahošová, Darja Jarošová
Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, Ústav ošetřovatelství a porodní asistence

Korespondenční autor: Lenka Drahošová (lenka.drahos@gmail.com)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 24. 10. 2012
Accepted: 17. 4. 2013
Published online: 27. 9. 2013

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: