KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Využití farmingterapie pro léčebné účely

Farming therapy for therapeutic purposes

Tereza Hlušičková, Ivana Gardiánová
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Demonstrační a pokusná stáj

Korespondenční autor: Ing. Ivana Gardiánová, Ph.D., (gardianova@af.czu.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 21. 3. 2013
Accepted: 19. 6. 2013
Published online: 21. 3. 2014

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: