KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Determinanty zdraví imigrantů

Determinants of immigrant’s mental health

Věra Olišarová, Valérie Tóthová, Iva Brabcová
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství a porodní asistence (DOI: 10.1016/j.kontakt.2014.01.003; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1212411714000063)

Korespondenční autor: Mgr. Věra Olišarová (volisarova@zsf.jcu.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 2. 9. 2013
Accepted: 5. 11. 2013
Published online: 21. 3. 2014

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: