KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Kvalita života pacientů po transplantaci plic

Quality of life of patients after lung transplantation

Lenka Špirudová a, Jaroslav Nol b
a Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Ústav ošetřovatelství b Univerzita Karlova v Praze, Fakultní nemocnice Praha-Motol, Pneumologická klinika

Korespondenční autor: Mgr. Lenka Špirudová, Ph.D. (lenka.spirudova@fvp.slu.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 21. 3. 2013
Accepted: 19. 6. 2013
Published online: 21. 3. 2014

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: