KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Význam ošetřovatelských standardů: prvky pro vytvoření standardu k dekanylaci sheathu dle EBP

The importance of nursing standards: elements to create a standard for sheath decannulation according to EBP

Ludmila Klemsová a, Katarína Žiaková b
a Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Ostrava b Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav ošetrovateľstva, Martin

Korespondenční autor: Mgr. Ludmila Klemsová (lidusek@seznam.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 30. 8. 2013
Accepted: 8. 11. 2013
Published online: 21. 3. 2014

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: