KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Podpora rodinných příslušníků v rámci ošetřovatelské intervence Péče o umírající

Support of family members within the nursing intervention Dying Care

Helena Kisvetrová
Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd, Ústav ošetřovatelství

Korespondenční autor: PhDr. Helena Kisvetrová, Ph.D. (helena.kisvetrova@upol.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 1. 7. 2013
Accepted: 18. 12. 2013
Published online: 21. 3. 2014

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: