KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Copingové strategie rodiny s chronicky nemocným dítětem

Coping strategies of family with a chronically ill child

Lucie Sikorová, Markéta Polochová
Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, Ústav ošetřovatelství a porodní asistence

Korespondenční autor: PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. (lucie.sikorova@osu.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 11. 6. 2013
Accepted: 18. 10. 2013
Published online: 21. 3. 2014

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: