KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Sociální determinanty zdraví u romské populace

Social determinants of health in the Romani population

Hana Hajduchová a, David Urban b
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, a katedra ošetřovatelství a porodní asistence, b katedra sociální práce

Korespondenční autor: Mgr. Hana Hajduchová, Ph.D. (hhajduchova@email.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 18. 12. 2012
Accepted: 10. 10. 2013
Published online: 21. 3. 2014

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: