KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Vnímané zdraví a motivace k pohybové aktivitě u seniorů

Perceived health and motivation to physical activity in seniors

Jiří Mudrák, Pavel Slepička, Irena Slepičková
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, katedra pedagogiky, psychologie a didaktiky sportu, psychosociální laboratoř

Korespondenční autor: PhDr. Jiří Mudrák, Ph.D. (mudrak@ftvs.cuni.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 18. 2. 2013
Accepted: 25. 10. 2013
Published online: 21. 3. 2014

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: