KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Zneschopňující chemické látky – ohrožení účelu a cíle Úmluvy o zákazu chemických zbraní?

Incapacitating chemicals – risk to the purpose and objectives of the Chemical Weapons Convention?

Ladislav Středa a, Jiří Patočka b
a Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Praha b Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva

Korespondenční autor: Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc. (toxicology@toxicology.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 10. 6. 2013
Accepted: 9. 11. 2013
Published online: 21. 3. 2014

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: