KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Možnosti zapojení pacienta do prevence medikačního pochybení

The possibility of patient involvement in prevention of medication error

Iva Brabcová a, Sylva Bártlová a, Valérie Tóthová a, Radka Prokešová b
a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství a porodní asistence b Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra právních oborů, řízení a ekonomiky

Korespondenční autor: Ing. Iva Brabcová, Ph.D. (brabcova@zsf.jcu.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 11. 3. 2014
Accepted: 13. 5. 2014
Published online: 20. 6. 2014

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: