KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Validace podle Naomi Feil® v geriatrické péči

Naomi Feil validation® in geriatric care

Andrea Pokorná a, Michaela Sukupová b
a Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta, katedra ošetřovatelství, Brno b LPH Korneuburg, Krajský pečovatelský dům Korneuburg, Rakousko

Korespondenční autor: doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. (apokorna@med.muni.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 5. 3. 2014
Accepted: 13. 5. 2014
Published online: 20. 6. 2014

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: