KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Destandardizace rodinných drah: rodičovství v nesezdaném soužití jako alternativa i cesta k manželství

De-standardization of family trajectories: Childbearing in unmarried cohabitation not only as an alternative but also as a pathway to marriage

Miluše Vítečková a, Jana Klímová Chaloupková b
a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra pedagogiky a psychologie b Sociologický ústav AV ČR, oddělení Hodnotových orientací ve společnosti

Korespondenční autor: PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. (mviteckova@pf.jcu.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 30. 10. 2013
Accepted: 6. 5. 2014
Published online: 20. 6. 2014

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: