KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Editorial - Potřebuje sestra vysokoškolské vzdělání?

Valérie Tóthová
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství a porodní asistence

Korespondenční autor: Valérie Tóthová (tothova@zsf.jcu.cz)

Tisková verze:
Full version

Published online: 30. 9. 2014