KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Únava a poruchy spánku jako běžné problémy v životě pacientů s revmatoidní artritidou

Fatigue and sleep disturbances as common problems in life of patients with rheumatoid arthritis

Jiří Kaas *, Valérie Tóthová
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství a porodní asistence

Korespondenční autor: Mgr. Jiří Kaas (kaasji00@zsf.jcu.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 29. 4. 2014
Accepted: 3. 12. 2014
Published online: 10. 3. 2015

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: