KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Hodnotenie definujúcich charakteristík ošetrovateľskej diagnózy Zhoršený komfort

Evaluation of defining characteristics of nursing diagnosis Impaired Comfort

Alica Slamková a*, Ľubica Poledníková a, Gabriela Vörösová a, Gabriela Papp b
a Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, katedra ošetrovateľstva, Nitra, Slovenská republika b Nemocnica sv. Lukáša Galanta, a. s., Galanta, Slovenská republika

Korespondenční autor: PhDr. Alica Slamková, PhD. (aslamkova@ukf.sk)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 3. 10. 2014
Accepted: 3. 2. 2015
Published online: 10. 3. 2015

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: