KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Vnímání pečovatelského chování chirurgickými sestrami a pacienty ve vybraném regionu České republiky

Perception of nursing behaviour by surgery nurses and patients in a chosen region of the Czech Republic

Lenka Drahošová*, Darja Jarošová
Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Ostrava

Korespondenční autor: Mgr. Lenka Drahošová (lenka.drahos@gmail.com)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 18. 7. 2014
Accepted: 19. 1. 2015
Published online: 10. 3. 2015

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: