KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Obsahová validace diagnózy Neefektivní dýchání

Content validation of the diagnosis Ineffective Breathing Pattern

Soňa Bocková a*, Jana Marečková b, Jana Zapletalová c
a Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd, DSP ošetřovatelství b Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví c Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, Ústav lékařské biofyziky

Korespondenční autor: Mgr. Soňa Bocková (sona.bockova@osu.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 5. 10. 2014
Accepted: 27. 1. 2015
Published online: 10. 3. 2015

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: