KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Historický a zahraniční odkaz pro koncept supervize v českém ošetřovatelství

Historical and foreign legacy for the supervision concept in the Czech nursing

Milena Vaňková a*, Sylva Bártlová b
a Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Ústav teorie a praxe ošetřovatelství b Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství a porodní asistence

Korespondenční autor: Mgr. Milena Vaňková (milena.vankova@lf1.cuni.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 10. 10. 2014
Accepted: 23. 1. 2015
Published online: 10. 3. 2015

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: