KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Vplyv vybraných sociálnych podmienok na zdravie Slovákov žijúcich v Českej republike

Effect of selected social conditions on the health of Slovakians living in the Czech Republic

Jana Gabrielová a, b *, Iva Brabcová c
a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra klinických a preklinických oborů b Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra sociální práce c Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství a porodní asistence

Korespondenční autor: Mgr. Jana Gabrielová, Ph.D. (jgabrielova@zsf.jcu.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 9. 6. 2014
Accepted: 19. 1. 2015
Published online: 10. 3. 2015

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: