KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Kvalita života nemocných s chronickou pankreatitidou – možnosti posouzení fenoménu ve výzkumu

Quality of life in patients with chronic pancreatitis – Possibilities of measurement of the phenomenon in research

Jan Chrastina a*, Denisa Bednářová b, Libuše Ludíková a
a Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav speciálněpedagogických studií, Olomouc, Česká republika b Fakultní nemocnice Olomouc, I. chirurgická klinika, Olomouc, Česká republika

Korespondenční autor: Jan Chrastina (jan.chrastina@upol.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 31. 10. 2014
Accepted: 29. 4. 2015
Published online: 19. 6. 2015

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: