KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Zdravotno-sociálne aspekty pacientov s bronchiálnou astmou

Medico-social aspects of patients with bronchial asthma

Dana Lauková*
Fakultná nemocnica Nitra, Ambulancia pneumológie a ftizeológie, Nitra, Slovenská republika

Korespondenční autor: Dana Lauková (danalaukova@gmail.com)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 3. 12. 2014
Accepted: 14. 5. 2015
Published online: 19. 6. 2015

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: