KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Evakuace v případě havárie jaderné elektrárny – pojednání o některých etických otázkách

Evacuation in case of a nuclear power plant accident – discussion of some ethical questions

Friedo Zölzer
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva, České Budějovice, Česká republika

Korespondenční autor: Friedo Zölzer (zoelzer@zsf.jcu.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 23. 3. 2015
Accepted: 24. 7. 2015
Published online: 21. 9. 2015

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: