KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Ošetřovatelství v rozvoji moderních léčebných metod u pacientů s fibrilací síní

Nursing in the development of modern treatment methods for patients with atrial fibrillation

Zdeňka Pavelková a, Alan Bulava a, b
aJihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Ústav ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče, České Budějovice, Česká republika bNemocnice České Budějovice, Kardiocentrum, a. s., České Budějovice, Česká republika

Korespondenční autor: Zdeňka Pavelková (zpavelkova@zsf.jcu.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 10. 9. 2015
Accepted: 12. 1. 2016
Published online: 29. 3. 2016

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: