KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Spokojnosť pacientov s diagnózou kolorektálny karcinóm (KRCa) s perioperačnou ošetrovateľskou starostlivosťou

Perioperative nursing care satisfaction in patients diagnosed with colorectal cancer (CRC)

Elena Janiczeková, Tatiana Rapčíková, Jana Virgulová
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici, Fakulta zdravotníctva, Banská Bystrica, Slovenská republika

Korespondenční autor: Elena Janiczeková (elena.janiczekova@szu.sk)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 26. 6. 2015
Accepted: 3. 2. 2016
Published online: 29. 3. 2016

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: