KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

The relationship between burnout syndrome and empathy among nurses in emergency medical services

Šárka Vévodová a, Jiří Vévoda a, Marcela Vetešníková b, Helena Kisvetrová b, Jan Chrastina c
aPalacký University, Faculty of Health Sciences, Department of Humanities and Social Sciences, Olomouc, Czech Republic bPalacký University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Olomouc, Czech Republic cPalacký University, Faculty of Education, The Institute of Special Education Studies, Olomouc, Czech Republic

Korespondenční autor: Šárka Vévodová (sarka.vevodova@upol.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 1. 12. 2015
Accepted: 5. 2. 2016
Published online: 29. 3. 2016

Summary

Key words:

Literatura: