KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Decision-making of Czech mothers about contact with their baby after perinatal loss

Kateřina Ratislavová a, Jiří Beran b, Eva Lorenzová a
aUniversity of West Bohemia in Pilsen, Faculty of Health Care Studies, Department of Nursing and Midwifery, Pilsen, Czech Republic bCharles University in Prague, Faculty of Medicine in Pilsen, Department of Psychiatry, Pilsen, Czech Republic

Korespondenční autor: Kateřina Ratislavová (ratislav@kos.zcu.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 10. 1. 2016
Accepted: 5. 2. 2016
Published online: 29. 3. 2016

Summary

Key words:

Literatura: