KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Legal regulation of training of social workers in the Czech Republic

Jana Borská, Sylva Švejdarová
Czech University of Life Sciences, Prague, Czech Republic

Korespondenční autor: Jana Borská (j.borska@volny.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 11. 9. 2015
Accepted: 28. 1. 2016
Published online: 29. 3. 2016

Summary

Key words:

Literatura: