KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Spokojnosť s kvalitou poskytovanej zdravotnej starostlivosti v zubných ambulanciách v Slovenskej republike

The satisfaction with health care quality in dental clinics in the Slovak Republic

Martin Samohýl a, Anna Nádaždyová b, Martin Hirjak c, Katarína Hirošová a, Diana Vondrová a, Daniela Krajčová a, Jana Jurkovičová a
aLekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Ústav hygieny, Bratislava, Slovenská republika bKlinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava, Slovenská republika cVysoká škola sv. Alžbety, Katedra verejného zdravotníctva, Bratislava, Slovenská republika

Korespondenční autor: Martin Samohýl (martin.samohyl@fmed.uniba.sk)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 21. 7. 2015
Accepted: 21. 1. 2016
Published online: 29. 3. 2016

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: