KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

titulní list a obsah


Tisková verze:
Full version

Published online: 29. 3. 2016