KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Úmluva o právech dítěte a její implementace v 21. století

United Nations Convention on the Rights of the Child and its implementation in the 21st century

Jana Borská a, Jitka Vacková a, Mark A. Small b
a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, České Budějovice, Česká republika bInstitute of Family and Neighborhood Life, Clemson University, South Carolina, USA

Korespondenční autor: doc. Mgr. et Mgr. Jitka Vacková, Ph.D. (vackova@zsf.jcu.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 21. 3. 2016
Accepted: 17. 5. 2016
Published online: 27. 6. 2016

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: