KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Perspektivy vývoje kapacit v domovech pro seniory v Jihočeském kraji

The future development of elderly care home capacity in South Bohemia

Natálie Šídlová Kunstová a, Luděk Šídlo b
a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, České Budějovice, Česká republika b Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra demografie a geodemografie, Praha, Česká republika

Korespondenční autor: RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D. (ludek.sidlo@gmail.com)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 4. 11. 2015
Accepted: 16. 5. 2016
Published online: 27. 6. 2016

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: