KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Kde ti všichni skíni jsou? Obsahová analýza Zpráv o problematice extremismu na území ČR v letech 1997–2013

Where have all the skinheads gone? A content analysis of Reports on Extremism in the Czech Republic from 1997–2013

Josef Smolík
Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Brno, Česká republika

Korespondenční autor: PhDr. Josef Smolík, Ph.D., MBA (josef@mail.muni.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 15. 10. 2015
Accepted: 12. 4. 2016
Published online: 27. 6. 2016

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: