KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Morální distres: terminologie, teorie a modely

Moral distress: Terminology, theories and models

Jiří Mareš
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Ústav sociálního lékařství, Hradec Králové, Česká republika

Korespondenční autor: Jiří Mareš (mares@lfhk.cuni.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 2. 5. 2016
Accepted: 14. 7. 2016
Published online: 30. 9. 2016

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: