KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Využití elektronické formy dotazníku Menopause Rating Scale v rámci hodnocení kvality života postmenopauzálních žen

Utilizing the Menopause Rating Scale questionnaire in electronic form for evaluating the quality of life in postmenopausal women

Markéta Moravcová *, Jana Holá
Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií, Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce, Pardubice, Česká republika

Korespondenční autor: Markéta Moravcová (marketa.moravcova@upce.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 14. 11. 2016
Accepted: 24. 1. 2017
Published online: 28. 3. 2017

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: