KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Faktory ovplyvňujúce postoj seniorov k očkovaniu proti chrípke

Factors affecting seniors’ attitudes to vaccination against influenza

Jana Martinková, Oľga Kabátová *, Silvia Puteková
Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Katedra ošetrovateľstva, Trnava, Slovenská republika

Korespondenční autor: Oľga Kabátová (olga.kabatova@truni.sk)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 5. 8. 2016
Accepted: 10. 1. 2017
Published online: 28. 3. 2017

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: