KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Vliv fyzioterapie na bolestivost kolenního kloubu po artroskopii

Influence of physiotherapy on knee joint pain after arthroscopy

Marek Zeman a*, Pavlína Princová b
a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Ústav fyzioterapie a vybraných medicínských oborů, České Budějovice, Česká republika b Nemocnice Tábor, a. s., Rehabilitační oddělení, Tábor, Česká republika

Korespondenční autor: Marek Zeman (zemanm03@zsf.jcu.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 18. 9. 2016
Accepted: 20. 1. 2017
Published online: 28. 3. 2017

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: