KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Problémy rozdílné místní příslušnosti orgánů sociálně- -právní ochrany dětí (OSPOD) a soudů v rámci zajištění ochrany práv nezletilých dětí

Problems of different territorial jurisdiction of the authorities of social and legal protection of children (OSPOD) and courts regarding the provision of the protection of the rights of minor children

Jana Borská
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, České Budějovice, Česká republika

Korespondenční autor: Jana Borská (j.borska@volny.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 23. 2. 2016
Accepted: 30. 3. 2016
Published online: 28. 3. 2017

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: