KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

„Je to takový hodně svobodný zaměstnání.“ Vybrané aspekty životního stylu žen v privátním sexbyznysu

“It is such a very free job.” Selected aspects of the lifestyle of women in the private sex business

Stanislav Ondrášek, Alena Kajanová *
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Ústav sociálních a speciálněpedagogických věd, České Budějovice, Česká republika

Korespondenční autor: Alena Kajanová (kajanova@zsf.jcu.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 2. 9. 2016
Accepted: 12. 1. 2017
Published online: 28. 3. 2017

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: