KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Vybrané aspekty realizace edukačního procesu v preventivní kardiologii

Selected aspects of education process realization in preventive cardiology

Marie Trešlová *, Lenka Šedová, Sylva Bártlová, Valérie Tóthová, Ivana Chloubová
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Ústav ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče, České Budějovice, Česká republika

Korespondenční autor: Marie Trešlová (treslova@zsf.jcu.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 5. 12. 2016
Accepted: 18. 4. 2017
Published online: 26. 6. 2017

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: