KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Rizikové chování adolescentů ve východočeském regionu

Risky behaviour in adolescents in the East Bohemian region

Stanislava Hoferková *, Václav Bělík
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, katedra sociální patologie a sociologie, Hradec Králové, Česká republika

Korespondenční autor: Stanislava Hoferková (stanislava.hoferkova@uhk.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 9. 12. 2016
Accepted: 28. 4. 2017
Published online: 26. 6. 2017

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: