KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Pracovní schopnost české pracovní síly ve věku 50+ a její vztah s vybranými demografickými a antropometrickými proměnnými

Work ability of the Czech workforce aged 50+ and the relationship between selected demographic and anthropometric variables

Petr Hlaďo a,*, Bohumil Pokorný b, Markéta Petrovová c
a Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav pedagogických věd, Brno, Česká republika b Age Management, z. s., Brno, Česká republika c Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Klinika pracovního lékařství, Brno, Česká republika

Korespondenční autor: Petr Hlaďo (hlado@phil.muni.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 1. 12. 2016
Accepted: 2. 5. 2017
Published online: 26. 6. 2017

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: