KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Editorial

The future of GIS in social sciences

Natallia Sianko, Mark Small
Clemson University, Institute on Family and Neighbourhood Life, Clemson, USA

Korespondenční autor: Mark Small (msmall@clemson.edu)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 28. 6. 2017
Accepted: 12. 7. 2017
Published online: 29. 9. 2017