KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Metodologické problémy výskumu kvality života rómskeho etnika na Slovensku z hľadiska ošetrovateľstva

Problems of methodology of the life quality research in the Romany ethnic group in Slovakia in view of nursing activities

Michaela Dingová1, Mária Nemčeková2
1Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav ošetrovateľstva, SR;2Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, katedra filozofických vied, Banská Bystrica, SR

Korespondenční autor: Michaela Dingová (dingova@lefa.sk)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 30. 8. 2008
Accepted: 6. 6. 2008
Published online: 17. 12. 2008

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: